Joharis vindue

 selvudvikling  Comments Off on Joharis vindue
Jan 012013
 

I min side om Jimmys lifeblog skrev jeg at ét formål med at blogge var at du, min læser, blev klogere på mig, eller på dig selv. Så hvad er der egentlig at blogge om? Set fra en social vinkel kan vi dele min viden (om mig selv) op i fire kategorier som vist på billedet herunder (kaldet Joharis vindue):

Joharis vindue
(A): Hvad jeg ved, og andre ved om  mig.
(B): Hvad jeg ved, og andre ikke ved om mig.
(C): Hvad jeg ikke ved, men andre ved om mig.
(D): Hvad jeg ikke ved, og andre heller ikke ved om mig.

I (A) har vi 'offentlig viden' som jeg har delt med andre, eller som er almindelig tilgængeligt (mit navn, alder, bopæl, interesser, osv). Størrelsen af dette område og indholdet vil naturligt afhænge af hvem Du er; nære venner deler mere viden end tilfældige bekendtskaber.

I (B) har vi 'privat viden' - ting jeg ved og ikke deler (med alle). Igen spiller relationer og tillid ind her; jeg har fortrolige som jeg deler mere med, end jeg deler med andre.

Grænsen mellem (A) og (B) er altså flydende; den afhænger af min relation til dig, min læser! Set fra bloggerens perspektiv (mig) er her en vigtig balanceakt på spil: Ikke at udøse information jeg gerne vil holde på et vist privat niveau; og samtidig ikke fylde blogs med 'almen' viden der allerede er kendt. Du kom her for at blive klogere / underholdt og vil hurtigt blive træt af kaloriefattige, unødige tirader om detaljer du kender i forvejen.

I (C) har vi det 'blinde område' - det som andre ved om mig men jeg ikke ved om mig selv. Dette er ikke bare et spørgsmål om at nogen ved noget som jeg ikke ved (fx. om jeg glemte at slukke lyset på min bil i morges), men mere generelt forstået på den måde at min perception af mig er forskellig fra andres perception af mig. Jeg kan fx. have en opfattelse af at optræde klar og tydelig i et møde, mens andres opfattelse af mig er det stik modsatte... For at puslespillet skal passe og vores opfattelser mødes må der feedback til mellem afsender og modtager. Dette område er et spændende område set fra både forfatter og læsers synspunkt, og måske her de mest interessante blogindlæg skabes ?

Endelig i (D) har vi det 'ukendte område' - det jeg ikke ved og andre heller ikke ved. Her er uudforsket grund, der måske kan resultere i større indsigt primært  for mig. Men, set fra en bloggers perspektiv er det svært/umuligt at skrive om noget man ikke er bevidst om, og indtrængen på dette område egner sig nok ikke til en blog som denne, men er et arbejde af mere personlig karakter.

Så, lad os vende tilbage til spørgsmålet i udgangspunktet. Hvad er der at blogge om?

  • Det offentlige område (A) er en umiddelbar oplagt kandidat - forholdsvis 'ufarlig' men med risiko for at virke tom og unødvendig (for nogle). Desuden kan jeg fejlagtigt have placeret noget i (A) som modtageren placerer i mit blinde område (C) og en spændende dialog kan begynde herfra.
  • Grænsefladen mellem offentlig (A) og privat (B) er 'grænseoverskridende' forstået på den måde at jeg risikerer at sætte FOR meget i det offentlige rum; til gengæld kan dette område måske netop give en fornyet relation mellem dig og mig.
  • Det blinde område (C) er et oplagt debatområde og med god mulighed for udveksling af synspunkter og for at blive klogere på hinanden. Da området jo netop for MIG er blindt, men ikke for dig, vil jeg måske famle mellem (A) og (C) og derfor først og fremmest selv blive klogere. Jeg håber Du vil være med på legen ved at give din feedback og din opfattelse til kende!
  • Det ukendte område (D) er som sagt ikke egnet for blogging, men mere grundlag for personlig indsigt og refleksion.

Noter

  1. Joharis vindue er en teknik skabt i 1955 af Joseph Luft and Harrington Ingham. Mere information i wikipedia
  2. Joharis vindue er grundviden i flere uddannelser og jeg stiftede første gang kendskab til Joharis vindue på Flyvevåbnets Reserveofficersskole som en del af voksenpædagogisk grunduddannelse (på sergentuddannelsen).