Jan 102013
 

I en tidligere post beskrev jeg (eller nærmere overvejede) hvordan mine dag-til-dag relationer til venner, familie, etc. hang sammen med mine mål. Ud fra denne refleksion har jeg de sidste 7 dage dagligt noteret hvem jeg har været i kontakt med i dagens løb. Min forventning var at der ville være en stor overvægt af personer jeg havde en svag relation til (fx arbejdskolleger), og kun få kontakter med folk jeg har en stærk relation til (familie og venner). Helt så galt som forventet ser det dog ikke ud nu, efter bare 7 dages dataopsamling.

relationer-personer7dage

 

Jeg vil prøve at forklare diagrammet ovenfor og drage et par observationer og fremtidige aktioner ud. Diagrammet viser hvor mange forskellige personer jeg har været i kontakt med den sidste uge, kategorien jeg har placeret dem i, samt hvor ofte jeg har været i kontakt med dem. Kriteriet for "daglig kontakt" satte jeg til kontakt minimum hver anden dag. Ugentlig kontakt er minimum 1 gang på en uge. Sammenlagt har jeg været i kontakt (personligt / mail + Facebook / telefon) med 28 personer i den forløbne uge.

  1. Halvdelen af de 28 personer er arbejdskolleger (14 stk). En af disse har jeg daglig kontakt med, resten er jeg i ugentlig kontakt med. Da der kun er 5 arbejdsdage per uge er det nok ikke overraskende at de fleste ligge i denne gruppe. For at have 'daglig' kontakt med en kollega skal der trods alt laves en form for kontakt 4 dage på en uge. 
  2. 3 personer i kategorien 'andre' har jeg haft ugentlig kontakt med. Netop kategorien 'andre' implicerer at det er nogle jeg ikke har et særligt tæt forhold til, så det er heller ikke særligt overraskende.
  3. Af venner har jeg i ugens løb været i kontakt med 5 forskellige, heraf 1 person dagligt (dvs. oftere end hver anden dag).
  4. Jeg har været i kontakt med 6 familiemedlemmer, heraf 3 dagligt.
  5. Da der kun er gået 7 dage er der stadig en stor mængde af personer i min kontaktdatabase som jeg ikke har været i forbindelse med på nogen måde endnu. Desuden har jeg pga. den korte tidsperiode kun data til at inddele i daglig og ugentlig kontakt.

Hvad har jeg så lært og hvad vil jeg gøre nu?

  1. Det har været ganske ligetil og overkommeligt at indsamle data. En lille lommebog med noter og et regneark til at holde styr på udregningerne er alt der skal til.
  2. I denne korte periode har jeg familiemæssigt koncentreret mig om de nærmeste. I den kommende tid skal jeg huske også at holde kontakt til dem der lige er et skridt længere væk.
  3. Jeg har et antal venskaber som skal have mere opmærksomhed.
  4. Facebook er et nemt medie til at holde kontakten ved lige, den bliver dog aldrig så personlig som telefon eller face-to-face.

Sorry, the comment form is closed at this time.