Nov 192014
 

I dag modtog jeg bladet "Energi & Bolig" fra mit el-selskab seas-nve. I lederen anfører Adm.Dir. Jesper Hjulmand forskellige tal om energiproduktion fra vindmøller og husstandssforbruget. Han skriver blandt andet

"Sidste år blev en tredjedel af Danmarks samlede elforbrug produceret af vindmøller" og "Havvindmølleparken Rødsand 2 [...] producerer 830.000.000 kWh - [svarende til] årsforbruget i 200.000 husstande." (ref. Energi & Bolig nr 34/dec. 2014 - Leder, side 2)

Dette er alt sammen meget godt, men der er 2 ting der ikke fremkommer af denne artikel.

  1. El-produktionen fra vindkraft korrelerer ikke med el-forbruget i Danmark. Vinden blæser når den blæser og det er uanset om der er brug for el eller ej. En analyse af korrelationen fra REO.DK mellem el produceret fra vindkraft og el forbrugt viser ingen korrelation mellem disse to størrelser. Korrelationen er -0,08 eller på jævnt dansk - der er ingen sammenhæng mellem elproduktion fra vindkraft og forbruget af el i Danmark.
    Det faktiske bidrag fra vindkraften til el-forbruget i Danmark er derfor ikke en tredjedel som anført i lederen, men lavere end det, pga. eksport af overskudsproduktion til andre lande.
  2. Når vi EKSPORTERER (fx om natten, hvor elforbruget er lavt) overskuds-el er prisen oftest lav fordi behovet også er lavt andre steder. Når vi IMPORTERER el (fx når det er vindstille) er prisen oftest høj, bl.a. fordi vejrliget omkring os er tilsvarende (ingen vind = ingen overskudsproduktion).
    Dette betyder netto at vi eksporterer billig el på ét tidspunkt og køber dyr el på et andet. Når vindkraftproduktionen vokser i Danmark, vil det totale overskud/underskud vokse og vi vil ende op med at betale MERE for en kWh el!

Sorry, the comment form is closed at this time.