PRINCE2 kontrol variable

 PRINCE2, Projektledelse  Comments Off on PRINCE2 kontrol variable
Aug 092012
 

Utallige er de steder hvor man ser beskrevet at projektledelse drejer sig om afbalancering af Tid vs. Kost vs. Kvalitet som om det var det eneste man som projektleder eller slutbruger er interesseret i. PRINCE2 er lidt mere sofistikeret end det, da det opererer med 6 kontrolvariable altså dobbelt så mange. Disse variable er (uprioriteret; i alfabetisk orden)

1. Benefits - Hvad får vi ud af projektet?
2. Cost - Hvad koster det?
3. Quality - Hvilken kvalitet er produktet i?
4. Risk - Hvilke risici er der (undervejs)?
5. Scope - hvad er med i projektet
6. Time - hvor lang tid tager det?

 

Hvis vi omorganiserer lidt og tænker over at nogle variable vil vi gerne se så store (positive) som mulige og andre så små (negative) som mulige får vi dette interessante billede som i et enkelt billed skaber et godt overblik over et projekts tilstand.

Spørgsmål og selvstudie til den Gode Projektleder:

  1. Har du kvantificeret disse Kontrol Variable i dit projekt?
  2. Vender vippen den rigtige vej?
  3. Hvis vippen vender den forkerte side op, hvad kan Du gøre for at ændre på det?

Rækkefølgen (prioriteringen) af de enkelte variable kan variere fra projekt til projekt men princippet er klart - minimer på venstre side og maksimer på højre side.

Dette er bare en lille teaser på styrken i anvendelse af PRINCE2 teknikker i DIT PROJEKT og jeg planlægger at vende tilbage snarest med flere godbidder.

Projektledelse 101 - lav en plan!

 Projektledelse  Comments Off on Projektledelse 101 - lav en plan!
Jul 182012
 

Fejlslagne projekter og overskredne budgetter / utilfredse kunder er dagligt nyt. Tag for eksempel skandalerne om Ansaldo-Bredas langtrukne leverance af IC4-tog til den danske stat; eller det kuldsejlede IT-projekt POLSAG til Politiet i Danmark. Uanset hvad der er hovedårsagen til budgetoverskridelser eller dårlig kvalitet i produktet af det enkelte projekt er der nogle ting der går igen i de projekter der går GODT. En kort summering af krav til indholdet af et ordentligt projekt og et antal råd gives i de følgende posts.

Planlægning er forudsætningen for at fuldføre et projekt i henhold til en plan!

Det lyder underligt at skulle fremhæve dette 'common sense' faktum men personlig erfaring siger mig at det ikke er så 'common sense' alligevel når først ordren er i hus og projektet kører eller hvad der nu driver ens forretning.

Forestil dig at skulle tage på bilferie fra Danmark til et ukendt sted i Italien uden et Europakort eller en gps. Hvordan ville Du have det med at være ansvarlig for at nå det rette sted til den rette tid og til den rette pris ?

Det første råd er  derfor: Tag tid til at lave en plan. Det kan umiddelbart se ud til at denne 'front loading' i projektet kræver ekstra tid og penge men det vil oftest vise sige at en ordentlig plan tjener sig ind i tid og penge senere hen. Når planen er færdig og godkendt(!) er den det kort der muliggør at Du kan fuldføre projektet.