PRINCE2 Quality Reviews - en overset vej til kvalitetssikring

 PRINCE2  Comments Off on PRINCE2 Quality Reviews - en overset vej til kvalitetssikring
Aug 112012
 

Formål

I sin fundamentale form består et Quality Review Meeting i at en 'Presenter' præsenterer et produkt (resultat, dokument, etc) til en 'Reviewer' der vurderer om der er nogen fejl i forhold til Produktets Kravspecifikation. Denne fundamentale funktion giver en øget sikkerhed for at fejl opdages i tide; dokumenteres og rettes således at der er audit trail på projektets Quality Assurance del.

Resultat

Resultat Kommentar
Sign-off Der er ikke fundet nogen fejl ved Quality Review og produktet er godkendt.

 1. Et 'no-errors' signal noteres i 'Error Sheet' eller hvad der nu anvendes til at logge fejl.
 2. Produktet frigives.
 3. Resultatet af Quality Review indføres i Quality Register.
Mindre fejl Der er mindre fejl der kræver rettelse.

 1. Fejl noteres i 'Error Sheet' med tilhørende ansvarlige for korrektion og efterfølgende sign-off.
 2. Når alle fejl er rettet (inkl. sign-off) frigives produktet.
 3. Resultatet indføres i Quality Register.
Alvorlige fejl Der er væsentlige fejl der kræver korrektion og fornyet Quality Review.

 1. Fejl noteres i 'Error Sheet' med tilhørende ansvarlige for korrektion.
 2. Når alle fejl er rettet indkaldes til fornyet Quality Review Meeting.

Roller

Rollefordeling og opgaver er overskuelige i PRINCE2 Quality Review teknikken. Der er 4 roller hvoraf kun de 2 første er strengt nødvendige. De andre 2 kan ofte delegeres til Reviewer- henholdsvis Presenter-rollen. Bemærk: Hvis Presenter og Reviewer er den samme person kan der ikke tales om et Quality Review, allerhøjst om et internt selv-check af opgavens udførsel...

Rolle Opgaver
Presenter
 1. gør dokumenter etc tilgængelige før Quality Review.
 2. Foreligger produktet ved Quality Review Meeting. For et dokuments vedkommende ensbetydende med en gennemgang af dokumentet sektion for sektion. For et fysisk produkts vedkommende vil præsentationen ofte tage udgangspunkt i et antal Test Rapporter der viser om produktet lever op til de krav der er defineret i Produkt Specifikationen.
Reviewer
 1. Laver Review på de udleverede dokumenter og sender fejl og kommentarer til Administrator FØR det fysiske møde finder sted.
 2. Deltager (om muligt) fysisk ved Quality Review Meeting for at uddybe og afklare eventuelle uklarheder.
Chair Chair's rolle kan oftest delegeres til Head Reviewer, hvis der er flere Reviewers på et Review Meeting.

 1. Kontrollerer at et produkt er klar til Quality review, samt informerer relevante Reviewers herom.
 2. Styrer Quality Review Meeting og er ansvarlig for at alle Reviewer's input bliver taget i betragtning.
Administrator Administrator's rolle kan oftest delegeres til Head Presenter, hvis denne også har været ansvarlig for færdiggørelsen af produktet og er ansvarlig for rettelse af fejl.

 1. Assisterer Chair med at arrangere Quality Review Meeting og med at gøre dokumenter etc. tilgængelige.
 2. Er ansvarlig for at alle fejl og kommentarer fra Quality Review Meeting bliver ført til protokol og at ansvarlige for fejlretning informeres om deres opgaver.
 3. Kontrollerer at fejl rettes og at sign-off er noteret.
 4. Informerer de involverede når alle fejl er rettet og produktet kan frigives / er klar til fornyet review.

Dette er bare en lille teaser på styrken i anvendelse af PRINCE2 teknikker i DIT PROJEKT og jeg planlægger at vende tilbage snarest med flere godbidder.

PRINCE2 kontrol variable

 PRINCE2, Projektledelse  Comments Off on PRINCE2 kontrol variable
Aug 092012
 

Utallige er de steder hvor man ser beskrevet at projektledelse drejer sig om afbalancering af Tid vs. Kost vs. Kvalitet som om det var det eneste man som projektleder eller slutbruger er interesseret i. PRINCE2 er lidt mere sofistikeret end det, da det opererer med 6 kontrolvariable altså dobbelt så mange. Disse variable er (uprioriteret; i alfabetisk orden)

1. Benefits - Hvad får vi ud af projektet?
2. Cost - Hvad koster det?
3. Quality - Hvilken kvalitet er produktet i?
4. Risk - Hvilke risici er der (undervejs)?
5. Scope - hvad er med i projektet
6. Time - hvor lang tid tager det?

 

Hvis vi omorganiserer lidt og tænker over at nogle variable vil vi gerne se så store (positive) som mulige og andre så små (negative) som mulige får vi dette interessante billede som i et enkelt billed skaber et godt overblik over et projekts tilstand.

Spørgsmål og selvstudie til den Gode Projektleder:

 1. Har du kvantificeret disse Kontrol Variable i dit projekt?
 2. Vender vippen den rigtige vej?
 3. Hvis vippen vender den forkerte side op, hvad kan Du gøre for at ændre på det?

Rækkefølgen (prioriteringen) af de enkelte variable kan variere fra projekt til projekt men princippet er klart - minimer på venstre side og maksimer på højre side.

Dette er bare en lille teaser på styrken i anvendelse af PRINCE2 teknikker i DIT PROJEKT og jeg planlægger at vende tilbage snarest med flere godbidder.